Coaliția Locală s. Tomai

Este constituită la data de 27.04.2020 și are 7 membri.

Coaliția locală din satul Tomai este formată în prezent din reprezentanți ai mediul academic, sectorului asociativ, mediului comunitar, business, tineret, pensionari. Coaliția este deschisă pentru a fi completată cu noi membri din localitate.

Coaliția din satul Tomai își propune să sporească nivelul de deschidere și transparență bugetară a autorităților locale, să îmbunătățească gradul de înțelegere în rândul populației a bugetului public local, să creeze un cadru prielnic care să asigure creșterea nivelului de implicare a cetățenilor în soluționarea problemelor locale și să promoveze rezultatele implicării în procesul bugetar în rândul cetățenilor.

Membrii coaliției

Activități
Coaliția în cifre
7
Membrii coaliției
5005
Populația localității