Logica intervențiilor proiectului

După 27 de ani de independență, Moldova rămâne cea mai săracă țară din Europa, cu PIB pe cap de locuitor de 1.900 USD (media pentru Europa Centrală și pentru cele baltice este de 12.741 USD). Economia slabă a determinat emigrarea, făcând din Moldova țara cu una dintre cele mai rapide scăderi ale populației din lume (scăderea anuală este de aproximativ 1,1% în ultimii 10 ani). La rândul său, migrația puternică creează probleme de ordin social, cum ar fi separarea familiilor, diminuarea drastică a coeziunii comunitare, a dialogului și interacțiunii interpersonale. Pe lângă cauzele obiective, de fapt nivelul ridicat de corupție, clientelismul politic și capacitatea scăzută a autorităților publice de a răspunde în mod adecvat la nevoilor reale ale cetățenilor săi sunt cele mai importante cauze ale acestei situații. 

Problema generală abordată de proiect este alocarea ineficientă resurselor publice disponibile, în primul rând cauzate de corupția și lipsa de capacitate a autorităților publice. Pe baza analizei arborilor de probleme, rezultatele cele mai durabile vor fi obținute dacă proiectul se va concentra în principal pe rezolvarea problemei fundamentale, a capacității scăzute a OSC-le locale, care rezultă din 3 probleme: 1) lipsa mediului favorabil pentru OSC-uri (lipsa informații publice, acces insuficient la evenimente legate de formularea bugetului, sprijin redus din partea populației pentru activitățile OSC, etc.); 2) capacități slabe ale OSC-urilor (cunoașterea problemelor tehnice legate de analize și procese bugetare, bugetare participativă, achiziții publice și instrumente de supraveghere, durabilitate financiară etc.); 3) experiență și expertiză limitată a OSC-urilor despre cum să interacționeze cu alți actori, cum să mobilizeze populația, sectorul de afaceri, mass-media și alții, lipsa de instrumente pentru a se implica în problemele legate de formarea bugetară și supravegherea.

Astfel, proiectul va aborda problemele legate de participarea scăzută a societății civile în procesul bugetar la nivel local. În prezent, acest fenomen duce, pe de o parte, la bugete compuse ineficient (de exemplu, bugete care nu sunt suficient de aliniate la nevoile comunităților locale) și, pe de altă parte, subminează responsabilitatea administrațiilor locale în timp ce aplică bugetele locale. Drept urmare, banii contribuabililor nu sunt cheltuiți eficient. 

Grupul țintă și beneficiarii finali

Grup țintă este reprezentat de OSC și activiști la nivel local, care doresc să se implice activ în chestiunile ce țin de procesul bugetar la nivel local. Proiectul va ținti sporirea nivelului de participare în 25 de autorități locale de la nivelul întâi din 5 regiuni ale Republicii Moldova: Nord, Centru, Sud, Găgăuzia și Transnistria (în medie, 5 APL pe partener de implementare). Aceasta va constitui în total 750 de beneficiari direcți finali ai proiectului în toată țara. Întreaga populație a localităților beneficiare vor constitui beneficiarii finali ai proiectului, care ar putea însuma aproximativ 400 – 500 de mii de persoane.

Obiectivul general și cele specifice

Obiectivul general al proiectului este de a spori contribuția societății civile la o mai mare transparență, eficiență și eficacitate în procesul formării și implementării bugetului la nivel local prin participare și supraveghere. Astfel, proiectul va atinge obiectivul general prin realizarea a trei obiective specifice

OS 1: creșterea nivelului de informare, conștientizare și motivare a populației și a societății civile la nivel local cu privire la procesul bugetar;

OS 2: înzestrarea populației și a societății civile de la nivel local cu cunoștințe, instrumente și rețele adecvate pentru a juca un rol mai activ în consultări, contribuții și supraveghere a politicilor și bugetelor publice locale;

OS 3: sporirea implicării populației și a societății civile în dezvoltarea politicilor publice, în procesele bugetare, în activitățile de monitorizare și supraveghere a cheltuielilor publice.

Obiectivele specifice sunt atinse prin realizarea activităților pe trei piloni: (i) Informare; (ii) Abilitare; și (iii) Acțiune.

Activitățile proiectului

Activitățile prin care se realizează rezultatele necesare atingerii obiectivelor specifice grupate pe cei trei piloni sunt:

  1. Pilonul Informare:

Activitatea 1.1: Crearea coalițiilor locale;

Activitatea 1.2: Desfășurarea campaniei de informare, conștientizare și vizibilitate;

Activitatea 1.3: Elaborarea instrumentelor pentru participarea în procesul bugetar.

  1. Pilonul Abilitare:

Activitatea 2.1: Fortificarea capacităților a 5 parteneri regionali de implementare

Activitatea 2.2: Dezvoltarea capacităților coalițiilor locale.

  1. Pilonul Acțiune:

Activitatea 3.1: Îmbunătățirea procesului bugetar local;

Activitatea 3.2: Stimularea participării coalițiilor locale în procesul bugetar;

Activitatea 3.3: Promovarea schimbărilor în procesul bugetar la nivel central. 

Rezultatele așteptate ale proiectului și legătura cu problema abordată

Proiectul va realiza următoarele rezultate (outcomes):

  • Rezultate pe termen scurt: sporirea participării OSC in procesul bugetar la nivel local.
  • Rezultate pe termen mediu: sporirea transparenței și responsabilității APL cu referire la procesul bugetar.
  • Rezultate pe termen lung: sporirea impactului bugetelor locale în dezvoltarea comunităților locale.

Figura 2 Legătura dintre activitățile proiectului, rezultatele așteptate și problema abordată

Durata proiectului este de 36 luni, desfășurat în perioada 01/02/2019 – 31/01/2022.