Așa cum guvernanță locală este continuă, așa continuă și procesul de abilitare a Coalițiilor Locale și reprezentanților APL interesați să crească transparența și eficacitatea elaborării și executării a bugetelor locale

5-14-2021

Pe 28 aprilie 2021, în s. Baurci, 06 mai în or. Vulcănești și pe 11 mai în s.Tomai a avut loc instruirea în vederea planificării bugetului la nivel local. Calendarul bugetar a fost unul dintre subiectele cheie discutate în cadrul instruirii. 

Reprezentanți ai APL și Coalițiilor locale au reflectat asupra exercițiiilor de analiză a politicelor locale, elaborării sau ajustării strategiilor de dezvoltare locale, precum și exercițiul prognozării cheltuielilor în buget pentru anul 2022.  

Remarcate au fost și obiectivele implicării locuitorilor comunităților în procesul de planificare a bugetului local pentru anul 2022, precum și efortul APL și Cl în acest sens.  

Evenimentele au fost organizate de Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi) în calitate de partener regional în implementarea programului Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”.

 Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilăpentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” este cofinanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer. Proiectul este  implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”,în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE).