Coalitii Locale
Proiectul presupune crearea a 25 coaliții locale pe întreg teritoriu al țării (Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia și regiunea Transnistreană). Coalițiile urmează să cuprindă circa 750 de membri din societatea civilă, sector privat, reprezentanți ai prestatorilor de servicii publice la nivel local, rolul cărora va fi de a interacționa cu autoritățile publice locale în vederea promovării și implementării instrumentelor de bugetare participativă și participare bugetară la nivel de comunitate.

Resurse
La acesta rubrică veți găsi materialele necesare pentru asigurarea unui nivel adecvat de participare în procesul bugetar (PPB) a cetățenilor și reprezentanților diferitor grupuri și pături sociale. Materialele publicate la această rubrică sunt destinate în egală măsură autorităților locale, cât și reprezentanților societății civile. La elaborarea acestora s-a ținut cont de bunele practici internaționale, contextul local, precum și de experiența locală la subiectul participare și transparență în procesul bugetar. Pentru facilitarea accesului rapid la documentele de care publicul poate avea nevoie, toate materialele sunt divizate convențional în 6 categorii de resurse: