Succesele implementării Bugetării Participative din UTA Găgăuzia

10-1-2021

Începând cu anul 2020, Primăriile din UTA Găgăuzia, cum sunt s. Baurci, s. Gaidar, s. Tomai, or. Vulcănești, or. Ceadîr-Lunga s-au lansat cu succes în realizarea instrumentului Bugetării Participative.

Bugetarea Participativă este un instrument preluat de primăriile locale pentru o mai bună implicare a oamenilor din comunitate în procesul de luare a deciziilor la nivel local.

În fiecare comunitate oamenii în strânsă conlucrare cu primăria au elaborat regulamentul de implementare a programului. Programul primăriei a oferit spațiu fiecărui locuitor sau grup de locuitori să vină cu soluții pentru problemele de care oamenii sunt deranjați.

Oamenii au fost entuziasmați de faptul că programul Bugetării Participative le-a permis să voteze pentru propunerile care au fost finanțate din bugetul local.

Așa, în luna aprilie anului curent 40 inițiative au fost votate spre realizare de locuitorii comunităților dintre care 16 în Ceadăr Lunga, 7 în Tomai, 5 în Gaidar, 7 în Vulcănești, 5 în Baurci.

Valoarea totală a programului Bugetării Participative în cele 5 comunități urcă la 785.000 lei, dintre care 310.000 lei în Ceadăr Lunga, 105.000 lei în Tomai, 100.000 lei în Gaidar, 70.000 în Vulcănești, 200.000 lei în Baurci.

Mai jos puteți observa preocupările oamenilor din cele 5 comunități și aria inițiativelor implementate:

– Infrastructura stradală: alei, trotuare, piețe, zone pietonale; 

– Amenajarea spațiilor verzi și a terenurilor de joacă;

– Mobilitate, accesibilitate și siguranță rutieră;

– Îmbunătățirea locurilor publice;

– Sfera socială;

– Asistența medicală;

– Protecția mediului.

Activitățile de promovarea îmbunătățirii procesului bugetar la nivel local, încurajarea participării cetățenilor în procesul bugetar rămân prioritare în continuu pentru coalițiile locale și APL.

Îmbunătățirea proceselor participării bugetare a fost posibilă sub mentoratul partenerului regional Institutului pentru Inițiative Rurale (iRi).

Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” este cofinanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer. Proiectul este  implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE).