Informează, abilitează și acţionează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova

10-9-2019

Perioada de implementare: februarie 2019 – ianuarie 2022

Donator: Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V, Germania

Obiectivul general al proiectului urmărește să sporească implicarea societății civile la nivel local și să crească transparența, eficiența și eficacitatea proceselor de elaborare și executare a bugetelor, prin participarea și monitorizarea din partea societății.

Obiective:

  • Creșterea nivelului de informare, conștientizare și motivare a populației și a societății civile la nivel local cu privire la procesul bugetar: importanța analizării bugetelor locale, discutarea priorităților în ceea ce privește cheltuielile publice, monitorizarea executării bugetelor, în special, a achizițiilor publice pentru proiectele de investiții mari.
  • Abilitarea populației și societății civile la nivel local prin cunoștințe, instrumente și un cadru prin care aceștia să se poată implica mai activ în procesele de consultare și să contribuie la o mai bună monitorizare a politicilor publice și bugetelor publice locale.
  • Îmbunătățirea nivelului de participare a populației și a societății civile la elaborarea politicilor publice, implicare în procesul bugetar, monitorizare și control.

Obiectivele proiectului vor fi atinse prin intermediul a trei piloni de activități:

(i) Conştientizare

În cadrul acestui pilon va fi elaborat cadrul proiectului, va începe implementarea campaniei de informare și conștientizare și vor fi elaborate instrumentele necesare care vor fi utilizate de către părțile interesate pentru participarea în procesul bugetar. În cadrul acestui pilon vor fi implementate trei tipuri de activități.

Activitatea 1.1: Crearea coalițiilor locale (5 parteneri regionali din 5 regiuni de dezvoltare ale țării (Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia și regiunea Transnistreană) urmează să fie selectați pentru a constitui 25 de coaliții locale, cu aproximativ 750 de membri ai comunităților locale implicați) (lunile 0-9)
Activitatea 1.2: Lansarea campaniei de informare, conștientizare și vizibilitate (luni 2-12)
Activitatea 1.3: Dezvoltarea instrumentelor de bugetare participativă (luni 2-12)

(ii) Abilitare

În baza cadrului și instrumentelor dezvoltate în cadrul primului pilon, abilitarea din cadrul celui de-al doilea pilon va presupune organizarea unor serii de activități de consolidare a capacităților menite să împuternicească agenții locali ai schimbării să participe activ și eficient la toate etapele procesului bugetar la nivel local. Activitățile orientate spre consolidarea capacităților organizațiilor societății civile și a cetățenilor vor contribui la educarea unei mase critice motivate și vocale la nivel local, capabile să sporească nivelul de responsabilitate a autorităților publice locale în ceea ce privește procesul bugetar.     

Pilonul 2 va presupune următoarea activitate:

Activitatea 2.1: Capacitarea celor 5 parteneri locali din regiunile țării (lunile 5-12 și o jumătatea din anul 3 de implementare)

(iii) Acţiune

În cadrul acestui pilon, proiectul va facilita implicarea efectivă a coalițiilor locale în procesul bugetar la nivel local, sub mentoratul partenerilor locali. Acest  exercițiu va constitui cea mai valoroasă parte a proiectului, deoarece va reprezenta procesul prin care beneficiarii proiectului vor pune în acțiune instrumentele și cunoștințele acumulate în cadrul activităților anterioare și, în acest mod, vor începe să facă schimbările dorite în ceea ce privește incluziunea, transparența și eficiența planificării şi executării bugetelor locale. Astfel, prin intermediul infrastructurii, cadrului și instrumentelor create și dezvoltate în cadrul pilonul întâi al proiectului și a capacităților dezvoltate în cadrul pilonului doi, membrii coalițiilor locale, APL-urile și echipa de implementare a proiectului vor implementa efectiv instrumentele de bugetare participativă și vor monitoriza executarea bugetelor locale. Per ansamblu, activitățile vor adresa autoritățile administrative centrale, autoritățile publice locale și organizațiile societății civile. Prin urmare, acest pilon va conține 3 tipuri de activități:

Activitatea 3.1: Promovarea îmbunătățirii procesului bugetar la nivel local (pe tot parcursul anilor 2 și 3)
Activitatea 3.2: Încurajarea participării coalițiilor locale în procesul bugetar
Activitatea 3.3: Promovarea schimbării în procesul bugetar la nivel central (pe tot parcursul anilor 2 și 3)

Audiența-țintă și beneficiarii finali:

Audiența-țintă a proiectului este reprezentată de organizațiile societății civile și activiștii locali. Din aceasta mai fac parte și membrii coalițiilor locale ale celor 25 de APL-uri constituite cu suportul partenerilor regionali din regiunile Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia și regiunea Transnistreană (în medie, 5 APL per partener de implementare). Estimăm că fiecare coaliție locală să cuprindă în jur de 30 de membri (reprezentanți ai sectorului asociativ, activiști locali și reprezentanți ai APL-urile), astfel ca un total de 750 persoane să beneficieze de acest proiect la nivel național. Beneficiarii finali ai proiectului vor fi toți cetățenii localităților în care va fi implementat proiectul, cifră care poate ajunge până la un număr de aproximativ 400 – 500 mii de persoane.

Consorțiul de implementare:

Proiectul este implementat de un consorțiu format din 4 organizații, dintre care două sunt locale și două din Uniunea Europeană: