,,Bugetarea participativă” pentru o localitate prosperă în orașul Călărași

11-15-2021

Proiectul ,,Bugetarea participativă” schimbă la faţă localităţile din ţară. Acest proiect cu succes a fost implementat şi în oraşul Călăraşi. În localitate au prins viaţă mai multe idei, parvenite din partea cetăţenilor, care au fost realizate în comun. Coaliţia Locală înfiinţată în cadrul ,,Bugetării participative” venind în ajutor populaţiei, creând o legătură între APL şi sociatatea civilă. Secretarul Coaliţiei susţine, că oamenii doresc să fie auziţi şi luaţi în seamă.

”La sfârşitul anului trecut şi în acest an au fost programate în jur de 200 mii lei anume pentru ,,Bugetarea participativă”. Chiar acum mai multe proiecte au fost implementate inclusiv de grădiniţe, de Muzeul oraşului. Multă lume deja ne întreabă membrii Coaliţiei, dacă şi în continuare vor fi implementat proiectul și noi le spunem că ”da”, adică lucrueile acestea eu cred că sunt benefice pentru activitatea orașului și pentru faptul ca să crească activismul cetățenilor. Înafară de acest proiect ,,Bugetare participativă”, noi participăm la toate procesele bugetare, la acele audieri publice care se fac. Ca să facem ca activismul cetăţenesc să crească, trebuie săle dăm şi lor pârghii la împărţirea bugetului pe care îl are oraşul Călăraşi.” a spus VALERIU GORIACIOI,  secretarul Coaliţiei Locale, or. Călăraşi

Unul din proiecte a vizat instalarea Felinarului Multifuncţional Turisic, acesta fiind unic în ţară ca formă, utilitate și predistinaţie. Felinarul include mai multe accesorii necesare precum o hartă a oraşului cu toate obiectivele turistice, un ceas, 2 indicatoare, o cutie poştală, ladă de gunoi, cât şi însăşi felinarul. De asemnea, a fost dotat şi cu un panou informativ ,,Şiaţi că, doar în Călăraşi…”, ceea ce adaugă valoare  localităţii, dar şi stimulează mândria şi sensul apartenenţei orăşeneşti.

”Iată felinarul a fost una din ideile că o hartă să se afle pe un suport cu mai multe funcţii sau mai bine zis cu mai multe accesorii și în cazul dat ne-am gândit ce-am putea să aducem în cadrul felinarului. Un ceas, pentru că e bine ca trecătorul care nu dispune de un ceas la mână, să poată să se orienteze în spațiu, o ladă de gunoi pentru că este nevoie de cât mai multe lăzi să fie prin oraș, astfel să menţinem curăţenia, o cutie poştală pentru că astăzi mai puţin le folosim fiind în perioada digitalizării, unde totul este via Internet. Am decis ca cutia poştală să fie un accesoriu pentru viitor, când cetăţeanul îşi trimite o scrisoare propriei persoane. Când peste 10 ani de zile vom deschide, în Muzeu se vor regăsi aceste scrisori, cetăţeanul poate să vină să-şi citească mesajul, să vadă dacă s-a împlinit menirea pe care a pus-o în cutia poştală. Totul este pictat de studenta Cătălina Năstase, de la  Şcoala de Arte, ghidată de muzeograful Iurcu Mariana şi profesorul Zinaida Sturza.” a spus Sincron  MARIANA IURCU, muzeograf Muzeul de Istorie şi Etnografie, or. Călăraşi

Cetăţenii sunt mândri că Felinarul Turistic este de găsit doar la ei în localitate şi susţin, că acesta este foarte util, încât întruneşte toate funcţiile necesare pentru un turist.

”Acest obiectiv ne reprezintă practic raionul Călăraşi pentru că prezintă toate acolo punctele culturale pe care o persoană când păşeşte în acest raion, i le recomandă să le vadă. Este salutabil şi ne străduim să-l promovăm şi-i încurajăm pe toţi să vină.” a spus MARIA BOB, director adjunct L.T. ,,V. Alexandri”, or Călăraşi

”Este foarte bine, că este asemenea felinar deaorece orice turist poate veni şi vedea unde poate pleca, ce să vadă, cât are de mers, pe unde poate pleca, pe unde drumul este mai scurt.  Pot veni după o perioadă oarecare să vadă scrisoarea pe care au pus-o de exemplu. Ora să vadă, când s-au întors, cât timp a durat. Chiar am fost la Divin Călăraşi, deci harta este foarte concretă, sunt aceiaşi km.” a spus CĂTĂLINA VAMEŞ, locuitoare r-ul Călăraşi

”Este destul de original şi destul de frumos chiar aş spune, pentru că are mai multe elemente în unul şi este destul de super.” a spus CORINA GUŢU, locuitoare r-ul Călăraşi

Unii din intervievaţi au venit şi cu propuneri de amenajare a parcului în preajma ,,ghidului turistic”.

”Este un monument, un ceas, este un felinar. Nu trăim nici ca în pădure, dar pe şes. E frumos aşa, e bine.” a spus ION EREMIA, locuitor or. Călăraşi.

O altă idee realizată în cadrul proiectului şi finanţată de Primăria oraşului, fiind alocate 50 mii lei, a fost reabilitarea Cimitirului Evreiesc – un obiectiv turistic cunoscut la nivel naţional, unde a fost instalat gardul, porţi şi un panou informativ-istoric cu harta turistică, de asemenea a fost salubrizat şi un spaţiu de 10 ari din cimitir. În cadrul acestui proiect cetăţenii s-au arătat mai activi şi s-au implicat în implementarea acestuia.

”A fost implememntat şi proiectul de reabilitare a Cimitirului Evreiesc din Călăraşi, pentru că el este un obiectiv turistic la nivel naţional şi local. Iată acolo da, cetăţenii s-au implicat şi avem mai multe persoane voluntare care au participat la amenajarea, la stropirea cu herbicide a terenului, la curăţarea Cimitirului şi de asta putem spune că suntem destul de activi şi ne implicăm în rezolvarea diferitor probleme ale oraşului.” a spus MARIANA IURCU, muzeograf Muzeul de Istorie şi Etnografie, or. Călăraşi.

În scopul de a promova egalitatea şi drepturile cetăţenilor în a avea acces la instituţiile culturale din localitate, în cadrul proiectului ,,Bugetarea participativă” la Muzeul orăşenesc au fost amenajate două pante de acces pentru persoanele cu deficienţe de sănătate şi pentru cărucioarele pentru bebeluşi cu care vin mamele. Pentru instalarea celor două pante din bugetul Primăriei  au fost alocate în jur de 20 mii lei.

Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” este cofinanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer. Proiectul este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE).