Validarea proiectelor și anunțarea câștigătorului programului de Bugetare Participativă în or. Leova

7-26-2021

Primăria orașului Leova, în premieră, implementează Programul de Bugetare Participativă. Bugetul planificat în cadrul acestui program pentru 2021 este de 200 000 lei50 000 lei fiind suma maximă de finanțare din partea Primăriei per proiect.

Programul de Bugetare Participativă este creat pentru a  susține implicarea locuitorilor în rezolvarea acestor probleme, prin scrierea proiectelor de necesitate comunitară și care ulterior vor fi finanțate de Primăria orașului Leova. 

La data de 7 iulie 2021 s-a finisat procedura de depunere a proiectelor în cadrul Programului de Bugetare Participativă, or. Leova, ediția 2021. Au fost depuse 3 proiecte:

  • Reparația rețelelor de apeduct și canalizare a blocului locativ de pe str. Alexandru cel Bun 43, or. Leova, depus de Grupul de inițiativă, str. Alexandru cel Bun 43;
  • Teren de fitnes în aer liber pentru fiecare, depus de Grupul de inițiativă pentru amenajarea terenului de fitnes, Stadionul orășenesc Leova.
  • Reparația capitală a acoperișului blocului de locuit, depus de Grupul de inițiativă, str. Unirii 40.

În urma întrunirii Grupului de Lucru, întru evaluarea și validarea proiectelor, din punct de vedere juridic, tehnico-financiar și a criteriilor de eligibilitate, în conformitate cu „Regulamentul privind procesul de bugetare participativă”, a fost validat un singur proiect: „Teren de fitnes în aer liber pentru fiecare”.

Aici găsiți descrierea proiectelor.

Această activitate a Primăriei or. Leova este realizată în cadrul proiectului „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”.  Proiectului este cofinanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer. Proiectul este  implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE).