Instruirea Coalițiilor locale din mun. Cahul și orașul Cantemir

5-12-2021

Abordarea teritorială a dezvoltării locale și tehnicile de participare au fost prezentate celor două Coaliții Locale din municipiul Cahul și orașul Cantemir.

Pentru început membrilor CL și reprezentanților din municipiul Cahul, expertul în domeniul bugetării participative, Ana Nedelcu, le-a explicat ce este conceptul ATDL (Abordarea teritorială a dezvoltării locale) și care sunt elementele de bază ce promovează această politică națională. S-a pus în discuție aspectele cheie care necesită efort semnificativ ce ține de localizarea politicilor și asigurarea caracterului lor multidimensional pentru a putea atinge obiectivele Abordării Teritoriale. Au fost prezentate și mecanismele de îmbunătățire a gestionării dezvoltării locale.

Membrilor C.L din orașul Cantemir le-au fost prezentate cele mai recente modificări aplicate de autorități la cadrul național de consultare și participare a publicului și anume: 

  • Noul regulament cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional;
  • Noile prevederi cu privire la Răspunderea pentru nerespectarea transparenței în procesul decizional” al Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
  • Instrucțiunile metodologice privind asigurarea transparenței procesului decizional de către autoritățile administrației publice locale

Tehnicile de Participare descriu metodele prin care autoritățile publice locale și societatea civilă ar putea crește participarea comunității la elaborarea bugetului local.

În urma sesiunilor de instruire, membrii Coalițiilor Locale și ai APL-urilor din cele două localități pot defini termenul de participare eficientă, pot identifica rezultatele unei participări și pot îmbunătăți gradul de implicare din partea comunității. Au fost prezentate și tehnicile de participare ce pot fi utilizate de către autoritatea locală sau societatea civilă pentru a implica cetățenii la elaborarea bugetului local.

Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” este cofinanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer. Proiectul este  implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE).