Instruiri privind tehnicile de participare, normele și procedurile Bugetării Participative pentru cetățenii orașelor Sângerei și Rîșcani

9-15-2020

Pe 11 septembrie curent, echipa AO „Caroma Nord”, partenerul regional al proiectului Bugetul Meu, a organizat două sesiuni de instruire cu tema „Tehnicile de participare. Normele și procedurile Bugetării Participative”, la care au participat, membrii Coalitiilor Locale din orașele Sîngerei și Rîșcani, consilieri locali, angajați ai primăriei, primarii localităților menționate, precum și cetățeni interesați de acest subiect.

La aceste sesiuni au fost prezenți peste 46 de participanți, iar subiectele discutate în cadrul instruirii s-au referit lamecanismele funcționale de participare și bugetare participativă, transparența decizională, corelarea metodelor de participare cu calendarul bugetar anual.  

La începutul instruirilor, experții în cadrul proiectului, au explicat participanților atât scopul, tipologia proceselor de bugetare participativă, normele și procedurile Bugetării Participative, cât și faptul că acesta se bazează pe nevoile reale ale cetățenilor și comunităților. Bugetarea Participativă este un instrument inovator pentru promovarea unei democrații incluzive și pentru modernizarea și creșterea capacității de răspundere a autorităților locale, fiind un beneficiu pentru comunități. Experții au expus repetat participanților cronologia bugetării participative și experiența atât din țară, cât și de peste hotare. Important, în opinia acestora, este că prin deschiderea administrației publice locale către un proces de Participare Bugetară, se va contribui la faptul ca cetățenii să înțeleagă și constrângerile întâlnite de autorități în dorinta de a realiza nevoile localității. 

Un alt subiect al instruirii a fost examinarea proiectului Regulamentului privind implementarea procesului de Bugetare Participativă în orașele Sîngerei și Rîșcani. Activitățile practice, organizate în grup, au condus către faptul ca membrii Coalițiilor Locale și autoritățile publice locale să obțină abilități strategice și să găsească modalități și tehnici viabile de implementare a procesului de Bugetare Participativă în orașele în care locuiesc.  

În a doua parte a evenimentelor, a fost examinat și discutat și proiectul Regulamentului privind Bugetarea Participativă, care va fi propus autorităților publice locale, pentru a contribui la realizarea proiectelor locale, din bugetul local, în corespundere cu prioritățile documentelor de planificare strategică locale aprobate de către cetățenii care locuiesc în aceste orașe.

Experții au subliniat faptul că, beneficiile bugetarii participative constau atât în transparența Autorităților Publice Locale (APL), cât și participarea cetățenilor la alegerea modului în care sunt cheltuiți o parte din banii publici, la care au contribuit prin diverse taxe.

La rândul lor, participanții au apreciat faptul, că informațiile și abordările expuse, lucrul în grup,  au făcut să fie mai bine înțeles procesul de Bugetare Participativă și că au acumulat cunoștințe, încredere și curaj pentru implicarea activă la rezolvarea unor probleme legate de necesitățile locale. 

Astfel, participanțiii s-au implcat activ la examinarea proiectului de Regulament privind de Bugetare Participativă, având ferma încredere că promovarea, respectiv aprobarea lui de către Consiliile Locale, va disciplina, va angaja Conducerea APL, pe de o parte și membrii Coaliției Locale, pe de altă parte, într-o activitate reciproc avantajoasă și în beneficiul localității.  

Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.