În orașul Cimișlia și satul Sălcuța au fost aprobate planurile de acțiuni pentru sporirea nivelului de transparență bugetară la nivel de comunitate

6-26-2020

Orașele participante în cadrul Proiectului „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” au început procesul de aprobare a planurilor de acțiuni pentru îmbunătățirea transparenței bugetare și creșterea gradului de implicare a comunității la stabilirea priorităților bugetare. 

Astfel, pe 16 iunie 2020, primarul Ion Novac, a semnat dispoziția de aprobare a planului de măsuri pentru Primăria satului Sălcuța privind sporirea transparenței bugetare. Planul conține acțiuni pentru următoarele domenii: Comunicare și organizare, deschiderea informației, formele de participare și evaluare și monitorizare.  Totodată, coaliția locală din localitate, în cadrul unei ședințe conduse de secretarul Coaliției Locale, Liliana Bacal, și-a stabilit propriile acțiuni ce vor ghida coaliția locală pe parcursul anului 2020. Printre principalele acțiuni pot fi menționate: organizarea instruirilor despre procesul bugetar la nivel local, elaborarea analizei independente a bugetului, monitorizarea achizițiilor publice la nivelul localității și aprobarea conceptului de bugetare participativă. 

De asemenea, Administrația Publică Locală din Cimișlia, în frunte cu primarul Sergiu Andronachi, au aprobat, pe 18 iunie curent, Planul de acțiuni pentru localitate.  Printre principalele acțiuni pot fi menționate: organizarea audierilor publice, elaborarea bugetului pentru cetățeni și publicarea tuturor documentelor bugetare în formă citibilă electronică (ex. tabele în Excel). Totodată Coaliția Locală Cimișlia, împreună cu secretarul Nicolae Hristov la data de 25 iunie, prin vot unanim au aprobat Planul de acțiuni al Coaliției Locale pentru anul 2020.  Una din cele mai importante sarcini ale coaliției în calitate de organ consultativ din partea societății civile locale va fi asigurarea transparenței sporite în procesul decizional, în mod special, la aprobarea bugetului orașului, astfel încât, în bugetul pentru anul viitor să se regăsească propunerile și sugestiile unui număr cât mai reprezentativ de cetățeni din Cimișlia.

În următoarea perioadă urmează a fi aprobate Planurile de Activități din mun. Cahul, or. Leova și or. Cantemir. 

Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftunge.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftunge.V.