Analiza planurilor de activități pentru sporirea transparenței și participării în procesul bugetar pentru primăriile Leova, Cimișlia și Cahul

6-9-2020

În perioada 1-5 iunie 2020, au avut loc continuarea ședințelor on line cu reprezentanții din primăriile Leova, Cimișlia și din Cahul, la care au participat și secretarii Coaliției Locale împreună cu membrii acestora.

Scopul acestor ședințe a fost de a elabora activități pentru sporirea transparenței și participării în procesul bugetar. Planurile Autorităților Publice Locale (APL) și al Coaliției Locale (CL) au fost analizate de către reprezentanții primăriei și membrii CL. Alexandru Bujoreanu, primarul orașului Leova, a fost cel care a venit cu răspunsuri și propuneri asupra documentului, iar Ion Calalb, secretarul CL din oraș, împreună cu membrii coaliției au contribuit la completarea acestora. Astfel, coaliția locală se va implica la elaborarea bugetului pentru cetățeni și va susține primăria la organizarea unei campanii de informare a cetățenilor cu privire la importanța implicării la elaborarea bugetului localității. 

Orașul Cimișlia a fost reprerezentat de către secretara consiliului local, Anastasia Rusu și Nicolae Hristov, secretarul CL. Au fost propuse următoarele sugestii: paticiparea cetățenilor la prezentarea raportului la jumate de an și implicarea tinerilor la mai multe evenimente locale. 

Orașul Cahul a fost reprezentat de către Svetlana Culeva, economist al primăriei, care a venit cu completări asupra analizei lacunelor și asupra Planului de Acțiuni. Secretarul Coaliției Locale, Ana Nedelcu, împreună cu membrii coaliției au participat la ședință activ, ajustând Planul de Acțiuni al CL prin includerea acțiunilor ce vor contribui la îmbunătățirea dialogului între autorități, societatea civilă și cetățeni cum ar fi: elaborarea analizei independente a bugetului, promovarea conceptului de bugetare partcipativă și monitorizarea achizițiilor publice la nivelul localității. 

Specialiștii de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, Stanislav Ghilețchi și Mariana Platon, au discutat despre constrângerile identificate, privind asigurarea unui nivel înalt de transparență bugetară, au analizat punctele forte și punctele slabe ale transparenței bugetare și au identificat oportunitățile nivelului optim de participare a cetățenilor în procesul bugetar din localitățile menționate mai sus. 

Drept rezultat al acestor ședințe online, în urma discuțiilor și analizelor  documentelor, urmează aprobarea acestora.

Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftunge.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftunge.V.