Lansarea Coaliției Locale la Cahul

3-5-2020

Miercuri, 4 martie 2020, la Cahul a fost creată ultima Coaliție Locală în regiunea de Sud a Republicii Moldova din cadrul proiectului „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”.

Ședința de constituire a Coaliției a început cu discursul Tatianei Seredenco, director executiv al „Asociaţiei Obşteşti Azi” Cahul, coordonator al proiectului regiunea de Sud, care a explicat rolul, obiectivele și activitățile Coaliției Locale și a prezentat conceptul de Bugetare Participativă. „În cadrul proiectului o să fiți instruiți de către specialiști în domeniu. Folosiți oportunitatea de a cunoaște lucruri noi în sfera respectivă. Rolul acestei coaliții este un mecanism de discuții intre Administrația Locală și cetățeni. Voi sunteți vocea acestui oraș”, a declarat coordonatorul regional.

Coaliția a fost formată din 21 membri din domeniul educației, asistenței sociale și cetățeni activi. A fost ales secretarul Coaliției, în persoana Anei Nedelcu, profesoară și membră a A.O. Pas cu Pas regiunea Sud, care a menționat că: „Cetățenii nu înțeleg semnificația Bugetării Participative, ei consideră că este un mecanism de spălare a banilor. Scopul nostru este să le schimbăm gândirea și să contribuim la faptul ca ei să fie ascultați de putere. Pe durata proiectului Coaliția este deschisă pentru noi membri”. De asemenea, a fost aprobat Regulamentul de Activitate, care este un document intern, acceptat de membrii coaliției pentru transparența bugetară a localității, prin care se stabilesc reguli pentru atingerea scopurilor propuse. 

Coaliția Locală Cahul și-a propus următoarele obiective: crearea unui parteneriat de colaborare cu autoritatea locală, pentru creșterea transparenței bugetului și formarea unui cadru prielnic, care să asigure sporirea nivelului de implicare a cetățenilor în procesul bugetar și de soluționare a problemelor locale. 

Astfel de Coaliții Locale vor fi create pe întreg teritoriu al Republicii Moldova (Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia și regiunea Transnistreană), rolul cărora va fi de a interacționa cu autoritățile publice locale în vederea promovării și implementării instrumentelor de bugetare participativă și participare bugetară la nivel de comunitate.

Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.