Concurs privind selectarea a 20 APL-uri de nivelul I din regiunile Republicii Moldova

12-3-2019

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), implementează din februarie 2019 proiectul de grant al UE „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”. Detalii privind proiectul le puteți accesa aici: http://bugetulmeu.md/despre-proiect/

Obiectivul general al proiectului este sporirea implicării societății civile la nivel local și creșterea transparenței, eficienței și eficacității proceselor de elaborare și executare a bugetelor locale. Toate activitățile proiectului sunt bazate pe principiul de colaborare benevolă dintre Autoritățile locale și Organizațiile Societății Civile. 

Pentru realizarea acestui obiectiv proiectul presupune colaborarea cu 20 de autorități locale de nivelul I din 4 regiuni ale Republicii Moldova: Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia, în vederea constituirii unui cadru de colaborare cu reprezentanții locali ai societății civile. În cadrul activităților proiectului APL-le, împreună cu reprezentanții societății civile vor primi suportul metodologic și organizatoric necesar pentru ca APL să implementeze cu succes cerințele privind participarea cetățenilor în procesul bugetar. La implementarea cu succes a proiectului APL-le participante vor fi menționate cu un trofeu privind realizările în procesul de sporire a participării în procesul bugetar.

Autoritățile Publice Locale de nivelul I care doresc să beneficieze de suportul proiectului sunt rugate să depună o Solicitare privind participarea în proiect împreună cu Formularul de participare, în conformitate cu modelele anexate. Selectarea APL-urilor va avea loc pentru fiecare regiune în parte în baza următoarelor criterii:

1.Disponibilitatea și motivația de a stabili parteneriate cu organizațiile societății civile locale;

2.Experiența implementării proiectelor din sursele UE și alte organizații internaționale;

3.Prezența (și nivelul de dezvoltare) în localitate a organizațiilor societății civile care ar putea fi implicate în procesul de Participare în Procesul Bugetar;

4.La concurs pot participa primării:
a) localități reședință de raion;
b) alte localități (APL de nivelul I) cu un număr de peste 5000 locuitori.

Autoritățile interesate sunt rugate să transmită la procurari@expert-grup.org aplicația formată din Solicitare și Formularul de participare

Termenul limită pentru depunerea Solicitărilor este 20 decembrie 2019.

Partenerii regionali de implementare a proiectului sunt: