Bugetare participativă

Bugetarea participativă (BP) este un proces democratic prin care locuitorii unei comunități decid cum se cheltuie o parte din bugetul  localității. BP creează oportunități pentru implicarea cetățenilor în procesul decizional, inclusiv a persoanelor care sunt de multe ori trecute cu vederea. 

Decizia de a implementa BP aparține administrației publice locale (APL), dar inițiativa poate veni și din partea cetățenilor activi civici. Totodată, BP este un proces relativ complex, deoarece presupune o implicare a unui număr cât mai mare de oameni din localitate în gestionarea directă a bugetului local. Din acest considerent, este nevoie ca întregul proces de BP să fie detaliat și instituționalizat într-un regulament, care este aprobat de către APL. Un model de regulament pe BP va fi plasat în acest compartiment al paginii www.bugetulmeu.md. Acesta va servi drept punct de pornire și va putea fi ajustat conform necesităților sau particularităților oricărei localități din Republica Moldova. În modelul de regulament vor fi descrise etapele BP, proiectele eligibile pentru finanțare, modul de luare a deciziilor etc. 

Pe parcursul implementării BP, reprezentanții APL (primarul, consiliul local, reprezentanții direcției finanțe etc.) vor avea rolul important de a informa și a explica cetățenilor cum pot ei participa în acest proces, și în mod special cum pot contribui la luarea deciziilor de finanțare. Pentru a facilita acest proces, va fi elaborat și publicat pe paginawww.bugetulmeu.md un ghid privind întregul ciclu de BP, care va prezenta într-o formă concisă și inteligibilă pentru un auditoriu cât mai larg aspectele – cheie ale BP. Materialul respectiv va ajuta cetățenii să înțeleagă toate particularitățile BP și va facilita implicarea lor în acest proces. 

De asemenea, în acest compartiment vor fi plasate informații adiționale privitor unele aspecte mai detaliate ale procesului de BP, precum ghidul de selectare a proiectelor. Un astfel de ghid, va clarifica toate particularitățile de votare a proiectelor înaintate de către cetățeni în cadrul BP, acest proces de votare fiind destul de complex chiar și pentru APL.

În rezultatul implementării reușite a BP resursele financiare vor fi alocate mai eficient, va crește calitatea serviciilor publice, iar cetățenii vor simți că vocea lor este auzită.