Contextul general local

Participarea în procesul bugetar la nivel local presupune o ancorare solidă a modelelor de participare în cadrul legal și normativ existent în Republica Moldova cu privire la accesul la informație, participarea cetățenilor în procesul decizional, prevederile desfășurării ciclului bugetar, administrare publică etc. Astfel, la acest capitol vor fi elaborate și publicate materiale pe subiecte comune pentru mai multe elemente particulare ale PPB și necesită o expunere unică pentru întreg setul de documente. 

Procesul bugetar la nivel local

Existența statului și realizarea funcțiilor caracteristice acestuia presupun alocarea unor resurse financiare. Relațiile ce apar în interiorul unui stat cu scopul acumulării resurselor financiare sunt relații de natură bugetar fiscală. Altfel spus, rezultatul acestor relații se transpun în acumularea de bani valoarea cărora se oglindește în buget – acel document care prezintă etapele de constituire a veniturilor și realizare a cheltuielilor.

La nivelul finanțelor publice din Republicii Moldova există mai multe bugete care cuprind Bugetul Public Național. Totodată, o serie de acte legislative și normative definesc toate nivelele de buget, reglementează procesul bugetar și stabilesc calendarul bugetar, inclusiv cele ce se referă la  bugetul local și procesul bugetar la nivel local.

Ce este bugetul local?Ce relațiile inter-bugetare apar între bugetul de stat și un buget local?, Cum are loc procesul bugetar la nivel local și în baza cărui calendar?, sunt principalele întrebări la care urmează să răspundă prezentul ghid.