Cunoștințe generale despre PPB

Participarea în procesul bugetar are la bază conceptele de participare dezvoltate pe parcursul a câteva decenii, dezvoltarea democrației, precum și a abordărilor moderne privind finanțele publice și procesele bugetare. Dezvoltarea PPB la nivel local în Republica Moldova nu poate fi realizată fără a ține cont de conceptele moderne privind subiectele relevante acestui domeniu elaborate și discutate la nivel mondial. Documentele elaborate și publicate la această rubrică vin să aducă cele mai relevante cunoștințe generale și abordări care să servească ca fundament solid pentru dezvoltarea formelor și modelelor de  PPB la nivel local în Republica Moldova. 

Participarea. Participarea în procesul bugetar

Tema implicării cetățenilor la luarea deciziilor publice reprezintă un interes relativ nou pentru instituțiile publice – internaționale, naționale și, îndeosebi, locale. Dezvoltarea acestui interes a avut loc pe fondul unei crize a instituțiilor, manifestat prin eșecuri ale intervenției statului, incapacității de a ajunge la un consens politic și imposibilității de a răspunde nevoilor societății. Participarea activă a cetățenilor în viața comunității a fost identificată drept unul dintre ingredientele succesului unor societăți armonios dezvoltate, prin urmare ideile au fost exportate în națiunile în curs de dezvoltare, promovarea participării devenind o linie directoare pentru instituții precum Banca Mondială sau OECD.

Participarea desemnează implicarea actorilor sociali din comunitate în scopul dezvoltării locale în funcție de toate opiniile existente și de asemenea pentru a construi un cadru transparent ce poate determina creșterea implicării diverșilor actori sociali în atingerea obiectivelor. Totodată, participarea cetățenilor la procesele de luare a deciziilor este un element cheie al democrației locale. Aceasta crește transparența și face administrația locală mai responsabilă pentru deciziile luate.

Una din principalele domenii unde poate avea loc participarea este procesul bugetar. Participarea în procesul bugetar la nivel local poate fi acel instrument de combatere a transparența reduse, evidenței proaste a cheltuielilor și achizițiilor publice, raportării defectuoase și altor probleme legate de banii publici. Astfel, acest ghid vine în primul rând să prezinte conceptul de participare și cum acesta poate fi aplicat la nivel local. Ulterior, conceptul de participare va fi integrată transpus în procesul bugetar la nivel local, respectiv va determina care sunt acele momente ale procesului bugetar unde poate avea loc participarea și care sunt actorii relevanți care pot fi implicați pentru a atinge rezultatele dorite. În cele din urmă ghidul va prezenta care este rolul APL pentru asigurarea participării, și care este rolul societății civile în realizarea acestui deziderat.

Nivelele de participare și măsurarea nivelelor de participare

Multe localități din țară sunt afectate de o responsabilitate redusă a autorităților ce le conduc în cheltuirea banului public. De cele mai multe ori, aceasta se manifestă prin transparență redusă a procesului bugetar, evidență proastă a cheltuielilor și achizițiilor publice, raportare defectuoasă, etc. Prin urmare, nimeni nu mai poate nega faptul că participarea cetățenilor în procesul bugetar, de rând cu transparența fiscală, are o importanță considerabilă pentru realizarea unei bune guvernări, utilizarea eficientă a banilor publici și o stabilitate generală a finanțelor.

Implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor și implicit asigurarea participării nu este un lucru ușor. Mai mult ca atât, participarea poate avea diferite intensități, respectiv fie că implicăm mulți cetățeni sau puțini vom avea un fel de participare dar nu neapărat de aceeași calitate. Pentru aceasta, există mai multe concepte care descriu nivelul de participare, de la cel mai de jos până la cel mai înalt posibil. La nivel practic, există 2 concepte care sunt cele mai răspândite modele de participare: (ii) conceptul lui Arnstein și (ii) conceptul promovat de IAP2. De asemenea, un alt concept de implicare a cetățenilor în procesul bugetar este Bugetarea Participativă (BP). 

Odată cu realizarea unor activități ce urmăresc implicarea cetățenilor importantă devine măsurarea nivelului de participare. Acest fapt poate informa autoritatea locală asupra calității activităților întreprinse dar și comunitatea asupra nivelului de participare a cetățenilor. Totodată, măsurarea participării la un anumit moment poate reprezenta un punct de referință vis-a-vis de măsurile ce trebuie întreprinse pentru a asigura un nivel mai înalt de participare în anii următori. Prin urmare, acest ghid prezintă diferite nivele de implicare a cetățenilor în procesul de participare și stabilește o metodologie de măsurare a participării ce poate fi aplicată de autoritatea locală pentru a evalua activitățile întreprinse.