Capacitarea Coaliției Locale din comuna Pârlița, Ungheni

4-1-2021

În perioada 22-25 martie 2021, în format online, au fost realizate instruiri ce țin de capacitarea Coaliției Locale pentru transparența bugetară și a reprezentanților primăriei, din comuna Pârlița raionul Ungheni responsabili de implementarea Bugetării Participative, activitate realizată în cadrul proiectului „Bugetul Meu”.

Subiectele discutate în cadrul ultimelor instruiri tematice au fost:

  • Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe;
  • Planul de acțiuni BP pentru APL. Creare de sinergii pentru rezultate excelente ale proiectelor ce țin de BP în localitate.
  • Monitorizarea Achizițiilor Publice în cadrul Autorităților Contractante;
  • Legislația Republicii Moldova referitor la procedurile de achiziții publice;
  • Situații dificile cu care s-a confruntat comuna Pârlița în cadrul procedurilor de achiziții publice. 

Participanți instruirilor au fost pro activi și s-au implicat și au participat interactiv pe toată perioada instruirilor. Aceștea au adus multe exemple ce țin de implementarea proiectelor în cadrul procedurilor de achiziții publice, finanțate de partenerii Republicii Moldova – Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și alții. Cei 15 participanți au menționat că subietele instruirilor sunt foarte utile și au adus claritate privind procesele procedurilor de achiziții publice, menționând că s-au confruntat cu situații dificile, care cereau eforturi și abordări deosebite pentru a le depăși. Membrii CL BP s-au referit la unele relații dificile cu autoritățile publice locale de nivelul doi, responsabile de a asigura un trend cât mai pozitiv al banilor publici la toate etapele procedurilor de achiziții publice, oferiți de contribuabilii interni și externi ai Republicii Moldova.

La finele instruirilor Valeriu Rusu, director executiv AO ADR ”Habitat”, coordonator pe Regiunea Centru de Dezvoltare, Tatiana Savva, consultant Expert Grup și Alexandru Fală consultant Expert Grup au răspuns la întrebările participanților și au venit cu concluzii utile pentru participanți.

 Evenimentul a fost organizat în colaborare cu partenerul regional Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională ”Habitat”.

Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftunge.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftunge.V.