Primăria satului Talmaza lansează concursul de propuneri de proiecte în cadrul Programului de Bugetare Participativă

3-17-2021

Primăria satului Talmaza lansează, în perioada 15 martie – 1 mai 2021, procedura de depunere a propunerilor de proiecte a Programului de Bugetare Participativă, implementat în cadrul proiectului „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”. 

Primăria satului Talmaza  informează, că în perioada 15 martie  – 1 mai  2021, cetățenii satului pot depune propuneri de proiecte susținute financiar din fondul Bugetului pentru Cetățeni, Programul de Bugetare Participativă, alocat de Consiliul local Talmaza

Dosarele completate conform cerintelor pot fi expediate la adresa: primariatalmaza@gmail.com, și/sau depuse pe suport de hârtie în incinta primăriei Talmaza, biroul secretarulului primăriei și Consiliului local.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 1 mai 2021.

Programul de Bugetare participativă/ Bugetului pentru Cetățeni, este orientat către locuitorii satului Talmaza, în scopul rezolvării unor probleme locale din cartierele satului Talmaza.

Decizia, care proiecte, probleme vor fi aprobate, rezolvate, vor fi supuse votării de către locuitorii satului.

Pentru Programul de Bugetare Participativă, Bugetul Civic în anul 2021 este alocată suma de 80.000 lei din bugetul primăriei.

Valoarea maximă alocată pentru un proiect va constitui suma de 10.000-20 000 lei. Contribuția aplicantului în valoare monetară va constitui cel puțin 20% și non-financiară 30 %  este obligatorie.

Mai multe detalii aflați aici

Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftunge.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftunge.V.