În premieră, Primăria orașului Sângerei lansează concursul de propuneri de proiecte în cadrul Programului de Bugetare Participativă

2-15-2021

Primăria orașului Sîngerei informează, că în perioada 15 februarie – 1 aprilie 2021, cetățenii orașului pot depune propuneri de proiecte susținute financiar din fondul Bugetului pentru Cetățeni, Programul de Bugetare Participativă, alocat de Consiliul orășănesc.

Dosarele completate conform cerintelor pot fi expediate la adresa: primaria.singerei@mail.ru, singereiprimaria@gmail.com și/sau depuse pe suport de hârtie în incinta primăriei Sîngerei, biroul CIPS, amplasat la parter.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 1 aprilie.

Programul de Bugetare participativă/ Bugetului pentru Cetățeni, este orientat către locuitorii orașului Sîngerei, în scopul rezolvării unor probleme locale din cartierele orașului.

Decizia, care proiecte, probleme vor fi aprobate, rezolvate, vor fi supuse votării de către locuitorii orașui.

Pentru Programul de Bugetare Participativă, Bugetul Civic în anul 2021 este alocată suma de 100 000 lei din bugetul primăriei.

Valoarea maximă alocată pentru un proiect va constitui suma de 20 000 lei. Contribuția aplicantului în valoare monetară sau non-financiară de cel putin 5 % este este obligatorie.

Pentru a participa la Programul de Bugetare Participativă, persoanele interesate vor transmite în versiune electronică dosarul de aplicare, care va conține următoarele documente:

Aflați mai multe detalii aici.

Inițiativa este realizată în cadrul Proiectului „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, este implementat de Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.