Continuă instruirea în format online a reprezentanților APL și a membrilor Coaliției Locale din municipiul Strășeni

12-14-2020

La 11 decembrie 2020, în regim de connferință on-line, au fost realizate instruiri ce țin de capacitarea Coaliției Locale pentru transparența bugetară și a reprezentanților primăriei municipiului Strășen.

Subiectele discutate în cadrul instruirii tematice au fost:

  • Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe. Dispoziții generale privind achizițiile publice.
  • Monitorizarea Achizițiilor Publice în cadrul Autorităților Contractante.

Instruirile au fost realizate de Valeriu Rusu, director executiv AO ADR ”Habitat”, expert, formator.

Participanți instruirilor s-au implicat activ și au participat în cadrul sesiunii de dezbateri. Au adus multe exemple ce țin de implementarea proiectelor și a politicilor publice, cu privire la dezvoltarea localității. Participanții au menționat că subietele instruirilor sunt foarte utile și au adus claritate privind motivarea implicării și participării părților cointeresate în procesele de dezvoltare ale unei localități, menționând că s-au confruntat cu situații dificile, care cereau eforturi și abordări deosebite pentru a le depăși. 

În cadrul instruirilor Coaliției locale din municipiul Strășeni au fost abordate interactiv și subiecte ce țin de un management eficace și eficient al localităților. Localitățile să fie gestionate/administrate de Managerul localității/comunității, orașului, care se aleg prin concurs național și pot lucra toată viață daca se isprăvesc cu sarcinile.

Totodată, vă informăm, că, la 11 decembrie 2020 a avut un eveniment axat pe dimensiunile utilizării banului public cu un trend pozitiv cât mai mare, pe care îl poate oferi acest concept de management al localităților, care funcționează cu succes în multe țări.

În cadrul întrevederii, la care au participat: Marian FLOREA, președinte Executiv al Asociației Administratorilor Publici din România, Dan NUȚIU, președinte executiv al Asociației Investitorilor din România în Republica Moldova, Anca Puia, project manager SNRB, au fost abordate mai multe subiecte privind demararea Proiectului, cu identificarea modalităților de susținere și modernizare a proceselor administrative prin intermediul instituției de ”CITY-MANAGER”.

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu partenerul regional Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională ”Habitat”

 Proiectul ”Bugetul Meu” („Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”), este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.