Continuă instruirea în format online a reprezentanților APL și a membrilor Coaliției locale din municipiul Strășeni

11-13-2020

Pe 11 și 12 noembrie 2020, în municipiul Strășeni au fost realizate instruiri, în format online, ce țin de capacitarea Coaliției Locale pentru transparența bugetară și a reprezentanților primăriei, responsabili de implementarea Bugetării Participative. 

Subiectele discutate în cadrul instruirilor tematice au fost:

  • Planul de acțiuni BP pentru CL;
  • Planul de acțiuni BP pentru APL;
  • Analiza resurselor localității (elaborare hartă resurse locale), identificarea  dimensiunilor de colaborare/parteneriat cu părțile cointeresate în baza intereselor comune ale bugetării participative.;
  • Analiza localității prin prisma intereselor părților cointeresate: schimbări dorite și resurse disponibile;
  • Grupurile de bază ale părților cointeresate R. Edward;
  • Discuții/dezbateri și exerciții practice cu privire la analiza părților cointeresate pentru municipiul Strășeni

Instruirile au fost realizate de dl Valeriu Rusu, director executiv AO ADR ”Habitat” expert, formator.

Participanți instruirilor s-au implicat activ și au participat în cadrul sesiunii de dezbateri. Aceștia, au adus multe exemple ce țin de implementarea proiectelor și a politicilor publice ce țin de dezvoltarea localității. Participanții au menționat că subietele instruirilor sunt foarte utile și au adus claritate privind motivarea implicării și participării părților cointeresate în procesele de dezvoltare ale unei localități, menționând că s-au confruntat cu situații dificile, care cereau eforturi și abordări deosebite pentru a le depăși. 

 Evenimentul a fost organizat în colaborare cu partenerul regional Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională ”Habitat”

 Proiectul ”Bugetul Meu” („Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”), este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.