Cea de a șasea instruire privind bugetarea participativă pentru cetățenii orașului Rezina

11-11-2020

La 9 și 10 noembrie 2020, în sala de conferințe a Palatului de Cultură  la Rezina, au fost realizate instruiri ce țin de capacitarea Coaliției Locale pentru transparența bugetară și a reprezentanților primăriei, responsabili de implementarea Bugetării Participative. 

Subiectele discutate în cadrul celei de 6-ea instruire tematice au fost:

  • Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe; 
  • Dispoziții generale privind achizițiile publice;
  • Monitorizarea Achizițiilor Publice în cadrul Autorităților Contractante; 
  • Legislația Republicii Moldova referitor la procedurile de achiziții publice;
  • Beneficiile implementării Bugetării Participative în școli/licee;
  • Dezbateri cu privire la Regulamentul privind bugetarea participativă.

Instruirile au fost realizate de dl Valeriu Rusu, director executiv AO ADR ”Habitat” expert, formator.

Cei 60 participanți s-au implicat și au participat activ în cadrul sesiunii de dezbateri. Reprezentanții instituțiilor de învățământ au menționat problemele care apar în perioada de realizare a contractului atribuit. Discuții aprinse au fost referitor la nerespectarea standardelor de calitate, nerespectarea parțială, uneori totală, a cerințelor caetului de sarcini și a prevederilor contractuale, la situații inprevizibile care împedică finalizarea la un nivel înalt al calității și cu succes a contractului atrbuit. Reprezentanții instituțiilor prșcolare au menționat o problemă foarte dureroasă ce ține de aprovizionarea acestor instituții cu materiale metodologice, ilustrative, alte mostre pentru educația copiilor, argumentând că conducerea în subordonanța cărora se află aceste servicii desconcentrate, spun că nu sunt bani. 

 Evenimentul a fost organizat în colaborare cu partenerul regional Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională ”Habitat”

 Proiectul ”Bugetul Meu” („Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”), este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.