Comunitatea Tomai din UTA Găgăuzia a beneficiat de o nouă instruire în domeniul Bugetării Participative

9-15-2020

În cadrul celui de-al 2-lea training din seria instruirilor generale, Coaliția Locală (CL) din s. Tomai a discutat intens planurile de acțiune al CL și al Primăriei. Drept rezultat a fost abordată atât partea teoretică a planului, cât și mecanismul de implementare a activităților în vederea bugetari participative.

Tatiana Topciu, membru CL, a menționat: „Din păcate, activitățile Administrației Publice Locale nu sunt pe deplin transparente, rareori  cetățenii au acces la ședințele consiliului, provocând astfel neîncredere în majoritatea locuitorilor”.

Tatiana Costev, expert din cadrul Institutului pentru Inițiative Rurale (iRi), a oferit o serie de recomandări cu privire la colaborarea CL cu APL în vederea unui parteneriat  durabil.

Instruirea a fost organizată de partenerul regional AO Institutul pentru Inițiative Rurale (iRi).

Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.