Abilitarea membrilor Coaliției Locale din or. Călărași și com. Pârlița

7-1-2020

În perioada 23-29 iunie 2020 pentru membrii Coaliției Locale pentru Bugetare Participativă (CL BP) și echipele primăriilor din or. Călărași și comuna Pârlița, r-l Ungheni, au fost organizate un set de instruiri în domeniul Bugetării Participative. 

La Călărași au fost abordate subiectele ce țin de: Abordarea Teritorială a Dezvoltării Locale (ATDL); Modelul de Management Ecologic; Modelul de Management Social; Modelul de Management al Calității. 

Totodată, wLa Pârlița au fost abordate subiectele ce țin de: Atitudinea și gândirea pro-activă – paradigmă avansată de a gestiona eficace și eficient etapele procesului bugetar în mod participativ; Principiile și Valorile BUNEI GUVERNĂRI; Participarea cetățenilor și ciclul politicii fiscale; Conceptul de bugetare participativă.  Aceste subiecte au fost prezentate de Valeriu Rusu, expert, director executiv AO ADR ”Habitat”.

Un interes deosebit participanții la instruiri din ambele localități au manifestat față Planul de acțiuni ale Bugetării Participative pentru Coalițiile Locale și Autoritățile Publice Locale și au venit cu sugestii și propuneri pentru îmbunătățire a acestor documente. Planurile au fost prezentate de dna Tatiana Savva, consultant Expert Grup.

Asistența tehnică online prin intermediul platformelor electronice, a fost asigurată de Alexandru Fală consultant pentru Regiunea Centru de dezvoltare de la Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”.

Evenimentele au fost organizate de partenerul regional AO ADR ”Habitat”

Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.