Cea de a 6-ea rundă de instruiri pentru cetățenii orașului Rezina

12-11-2020

La 9 și 10 dcembrie 2020, în sala de conferințe a Palatului de Cultură  la Rezina, au fost realizate instruiri ce țin de capacitarea Coaliției Locale pentru transparența bugetară și a reprezentanților primăriei, responsabili de implementarea Bugetării Participative.

Subiectele discutate în cadrul celei de 6-ea instruire tematică au fost:

  • Planul de acțiuni Bugetării Participative (BP) pentru Coaliția Locală; Creare de sinergii pentru rezultate excelente ale proiectelor ce țin de Bugetarea Participativă în localitățile din raza de administrare ale primăriei orașului Rezina. 
  • Subiectele din Planul de acțiuni BP pentru Autoritățile Publice Locale (APL); Creare de sinergii pentru rezultate excelente ale proiectelor ce țin de BP în localitățile administrate de primăria or. Rezina.
  • Legislația Republicii Moldova referitor la procedurile de achiziții publice.
  • Scurtă prezentare a instituțiilor și organismelor Uniunii Europene.
  • Discuții la subiectele instruirii.

Instruirile au fost realizate de Valeriu Rusu, director executiv AO ADR ”Habitat”, expert, formator.

Cei 30 participanți (60 participanți pentru ambele zile) s-au implicat și au participat în cadrul sesiunii de dezbateri. Participanții au venit cu multe comentarii comparând situația reală și cum ar trebui să fie conform principiilor bunei guvernări. Foarte multe comentarii au fost din partea participanților la subiectul, care a fost solicitat de ei pentru instruiri, ce ține de funcționarea  instituțiilor și organismelor publice ale Uniunii Europene, în comparație cu situația din Republica Moldova. Toți vorbitorii au menționat că unica șansă de a intra în coordonatele bunei guvernări la orice nivel, este ca Republica Moldova să devină cât mai repede membră a Uniunii Europene. Mulți din membrii Coaliției Locale pentru Bugetarea Participativă, care au copii în UE la studii sau care sunt plecați la munci sezoniere, au confirmat cum se guvernează în țările membre ale UE și care este gradul calității vieții cetățenilor din această comunitate. 

 Evenimentul a fost organizat în colaborare cu partenerul regional Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională ”Habitat”.

 Proiectul ”Bugetul Meu” („Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”), este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.