O nouă colaborare multilaterală a administrației publice locale din Bălți

11-12-2020

Prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 11/12 din 29.09.2020 a fost aprobat Memorandumul de colaborare multilaterală între: Asociația Obștească „Centrul Analitic Independent Expert-Grup”, Asociația Obșteasca „Institutul pentru Politici și Reforme Europene”, Asociația Obștească „Caroma Nord” și Primăria municipiului Bălți.

Scopul urmărit este sporirea implicării active a societății civile la nivel local, a participării cetățenilor municipiului Bălți în procesul decizional local, iar realizarea lui va avea loc prin informarea comprehensivă și la timp a cetățenilor din municipiu privind procesul de alocare și cheltuire a banilor publici, privind procesul bugetar (formare, consultare, executare și raportare) și prin formarea unei coaliții locale din reprezentanții societății civile din municipiu pentru asigurarea participării active a cetățenilor în procesul bugetar.

Activitățile, desfășurate în atingerea obiectivului propus, fac parte din proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernantă bugetară în Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V, Germania.

În acest context, la data de 06.11.2020, între orele 11:00 – 15:00, a fost organizată prima sesiune a Coaliției locale Bălți, de către AO „Caroma Nord” în comun cu reprezentanții Secției relații cu publicul din Primăria mun. Bălți. La eveniment au participat: experți din partea AO „Centrul Analitic Independent Expert-Grup” și AO „Institutul pentru Politici şi Reforme Europene”, reprezentanți ai societății civile din teritoriu – Societatea Culturii Polonezilor „Casa Poloneză”, Comunitatea Romilor „ŞATRO” din mun. Bălţi, AO „Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI”, Filiala Bălți Academia de Științe a Moldovei, AO „CASMED”, AO „Nord Press Club”, Centrul de tineret „Student”, AO „Silent Generation”, AO „CREEDD”.

Prezentările experților s-au axat pe următoarele tematici: „Participarea în procesul bugetar”, „Bugetul și procesul bugetar la nivel local” și „Analiza independentă a bugetului municipal Bălți”.  S-a prezentat câteva exemple de cazuri și concepte de bugetare participativă din alte localități, cum ar fi: Districtul orășenesc „Bratislava Novoe mesto” cu circa 37 mii locuitori, care a dat start acestui concept în anul 2014 cu un buget în mărime de 20 mii Euro, iar pentru anii următori 2015 – 37 mii Euro, 2016 – 40 mii Euro, obținând astfel  în anul 2018 suma de 185 mii Euro, ce constituie 4,47% investiții de capital.

Pentru următoarea ședință coaliția și-a propus a lucra asupra stabilirii unei forme de bugetare pentru cetățeni, urmând a fi studiat „Regulamentul cu privire la mecanismul de implementare a proiectului „Bugetul civic” în municipiul Bălți”, aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 5/19 din 22.02.2018.