Instruire pentru cetățenii orașelor Șoldănești și Strășeni

6-22-2020

Bugetarea Participativă, instrument de management al banilor publici împreună cu cetățenii, care are menirea de a transforma atitudinea publicului și APL față de averea publică a unei localități, instrument de management deschis, incluziv și transparent, instrument care permite participarea reală a cetățenilor la guvernarea localităților. Acestea au fost principalele aspecte discutate în cadrul unor instruiri organizate în cadrul Coalițiilor Locale din orașele Șoldănești și Strășeni.

Astfel, la 16 iunie 2020, pentru membrii Coaliției Locale pentru Bugetare Participativă și echipei primăriei din Șoldănești a avut loc o instruire generală pe subiectele ce țin de: Atitudinea și gândirea pro-activă – paradigmă avansată de a gestiona eficace și eficient etapele procesului bugetar în mod participativ; principiile și valorile BUNEI GUVERNĂRI. Aceste subiecte au fost prezentate de Valeriu Rusu, expert, director executiv AO ADR ”Habitat”. Participanți la instruire au partiicipat activ la discuții, susținând că CL trebuie să devină un catalizator pentru implementarea și consolidarea ideiilor bugetării participative.

La 18 iunie 2020 a avut loc doua instruire în municipiul Strășeni cu membrii Coaliției Locale pentru și echipa primăriei. De data aceasta subiectele abordate au fost: Participarea cetățenilor și ciclul politicii fiscale și Conceptul de bugetare participativă. Aceste subiecte au fost prezentate  Valeriu Rusu, director executiv AO ADR ”Habitat”, expert în  cadrul proiectului. Totodată, planul de acțiuni BP pentru CL și APL a fost prezentat de Tatiana Savva, consultantă a Centrului analitic „Expert Grup”. Unul din subiectele de interes a fost identificarea celor mai bune instrumente de implicare și reprezentare a persoanelor vulnerabile și tinerii din localitate, adaptate situației epidimiologice actuale. Patrticipanții s-au implicat activ în discuții și sugestii pentru îmbunătățirea continuă a Planului de acțiuni BP pentru CL și APL. 

Asistența tehnică online a fost asigurată de Alexandru Fală, consultant pentru Regiunea Centru de dezvoltare de la Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”

Evenimentul a fost organizat de partenerul regional AO ADR ”Habitat”

Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.