Primăriile față în față cu COVID-19: Care sunt principalele provocări și soluții în gestionarea bugetelor locale

6-10-2020

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), a organizat pe perioada lunii curente, în fiecare regiune a proiectului (Nord, Centru, Sud și Găgăuzia),  ședințe de informare cu primăriile beneficiare ale proiectului. Scopul ședințelor a fost elucidarea problemelor cu care se confruntă Primăriile în contextul crizei COVID 19. 

În urma acestor ședințe, au fost identificate câteva domenii de dificultate sau riscuri sporite privind buna funcționare serviciilor/ utilităților publice, care au fost publicate în cadrul unei sinteze pe care o puteți găsi aici.

Totodată, în rezultatul discuțiilor au fost formulate o serie de concluzii și recomandări. 

Astfel, pentru a asigura stabilitatea activității serviciilor și utilităților locale este necesar ca autoritățile centrale (Ministerul Finanțelor și Cancelaria de Stat) să elaboreze un program pentru creditarea de urgență a operatorilor de utilități cu scopul de a acoperi problemele temporare legate de fluxul în numerar. De asemenea, pentru operatorii cu credite investiționale, achitarea ratelor este o problemă care necesită o rezolvare urgentă. Ținând cont că este vorba de întreprinderi publice, simplifică găsirea unei soluții rapide.

Autoritățile Publice Locale (APL) de nivelul întâi pentru a face față epidemiei COVID-19 au cheltuit resurse pentru acoperirea necesităților de urgență de competența autorităților de alt nivel. În astfel de cazuri, este necesar ca autoritățile de nivelul doi împreună cu cele centrale să inițieze un proces de plăți compensatorii pentru primăriile respective. În acest sens Cancelaria de Stat (sau Ministerul Finanțelor) ar putea iniția o platformă electronică de estimare a acestor ajutoare voluntare oferite de către primării în special spitalelor și ulterior împreună cu APL de nivelul doi să găsească o soluție rezonabilă pentru acoperirea acestor cheltuieli. 

O parte din primării din cauza COVID-19 au cheltuit fondul de rezervă integral sau substanțial. Ținând cont de faptul că situația privind starea epidemiologică și existența altor riscuri, este important ca APL sa-și refacă fondurile de rezervă. Una din surse ar fi recuperarea cheltuielilor aflate în competența autorităților de nivelul doi și centrale. 

Toate primăriile au conștientizat importanța dezvoltării e-guvernării pe toate aspectele, în special pe dimensiunea capacităților ce permit achitarea diferitor plăți și taxe prin sistemele online. În acest sens este bine ca Ministerul Finanțelor și e-Guvernare împreună cu APL să elaboreze programele necesare privind promovarea soluțiilor de plată online existente, precum și după caz dezvoltarea acestora. 

Totodată, încasările operatorilor de utilități locale ar fi beneficiat dacă acestea aveau dezvoltate plățile prin sisteme online. Astfel, pentru a creste încasările pentru serviciile prestate (apa, canalizare, evacuarea deșeurilor), APL vor încuraja operatorii pentru implementarea mai amplă a sistemelor de facturare și plată online. 

Experții proiectului consideră că, este necesară o discuție mai amplă și foarte concretă pe fiecare serviciu local în partea care intră în competența autorităților de nivel superior (nivelul doi, desconcentrate) pentru a formula lecțiile învățate în rezultatul crizei COVID-19. Acestea sunt extrem de importante pentru îmbunătățirea funcționării serviciilor publice, inclusiv prin o mai bună cooperare între autorități, dar și pentru a fi luate în calcul în procesul de descentralizare. 

Mai multe primării partenere au menționat nivelul insuficient de transparență privind modul, criteriile și volumul ajutoarelor oferite instituțiilor medicale și altor instituții din donațiile internaționale primite de autorităților centrale. Pentru fortificarea unei atmosfere de încredere și solidaritate între autoritățile de diferite nivele, precum și dintre populație și autorități este bine ca autoritățile centrale respective (cu implicarea Cancelariei de Stat) să publice informații comprehensive privind ajutoarele primite, distribuția acestora și criteriile care au stat la bază în alocarea acestora.

Sinteză cu principalele constrângeri și eventuale recomandări pentru a o mai bună gestionare a bugetelor primăriilor este disponibil în română aici, rusă aici și engleză aici.

Proiectul „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”, este implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de partener principal, în consorțiu cu Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană și Konrad Adenauer Stiftung e.V.